Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Martin Messiaen Decoratie Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van onze website. We maken u erop attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd.

Algemeen
Op deze website kunnen we "MMD", "wij" of "ons" gebruiken wanneer we verwijzen naar Martin Messiaen Decoratie.

Aansprakelijkheid & Intellectueel eigendom
MMD is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang, tot deze website, of van uw vertrouwen op de op deze website geboden informatie, inclusief maar niet beperkt tot virussen waarmee uw computerapparatuur, -software of gegevens kunnen worden besmet, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van MMD is ontstaan.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website en op alle informatie die op of via deze website wordt verschaft (via tekst, afbeeldingen of andere wijze) eigendom van MMD. De informatie die beschikbaar is op www.mmd.be is alleen voor persoonlijk gebruik en mag onder geen enkele vorm worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MMD.

Copyright
Alle inhoud © MARTIN MESSIAEN DECORATIE. 2008
Versie 1.0/2008